Kdo jsme

Vysokoškolské katolické hnutí České Budějovice z.s. je právnickou osobou – zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Cílem hnutí je nabídka a organizace alternativního využití volného času v křesťanském duchu zejména pro vysokoškolskou mládež (studenty).

Předmětem činnosti je organizace a zprostředkovávání vzdělávacích přednášek a jiných akcí pro osobní, duchovní a společenský růst. Navazování kontaktů a spolupráce s osobami a subjekty obdobného zaměření u nás i v zahraničí. Koordinace aktivit studentů, podchycení jejich potřeb v oblasti volného času a duchovního života. Podpora sebevzdělávání studentů, dobrovolnictví a charitativní činnost.