Kurz Beta

Náplň: Hovory o víře a úvaha nad biblickými texty

Pořádá farnost Čtyři Dvory

Setkání vede P. Jindřich Šrajer, SDB

Termíny: V pondělí 12. 2., 9. 4. a 4. 6. vždy od 18:30-20:00 hod